За нас

Винарска изба Оряховица е създадена в едноименното село през далечната 1936 г. Пиковият капацитет от 2.5 милиона литра годишно се достига през 1984 г. като избата продава вино главно в Австрия, Германия, СССР и Великобритания. Стъпаловидното ѝ разположение на хълм, позволява да се използва естественият наклон за запазване на традиционните методи на винопроизводство. Работа чрез гравитация позволява по-лекото боравене с виното и винената мъст, което спомага за запазване на високото качество и в същото време, спестява електрическа енергия и време. Допълнително, подземните помещения играят ролята на естествен регулатор на температурата като не допускат средна годишна амплитуда от повече от 5 градуса и този начин създават оптимални условия на отлежаване.

Вината от регион Оряховица са със Защитено наименование за произход (ЗНП), доказващо използваните методи за производството на вино от грозде, отгледано в определения тероар. Лозовите насаждения в землищата около селото са разположени в полите на южните склонове на Средна гора на надморска височина от около 200 м. Релефът е наклонен и се движи в границите от 3º до 6º, слабо вълнообразен, като на места преминава в равнинен. Средната годишна сума на валежите е между 510 и 625 mm. Общата температурна сума за периода със средни дневни температури над 10 ºС (април-октомври) е 3815 ºC. Средно-дневната температура на най-топлия месец е 23 ºC. Почвените типове са: делувиално-каменисти, средно и тежко песъчливо-глинести, алувиално–делувиално ливадни, тежко песъчливо-глинести и излужени канелено-горски, средно песъчливо-глинести. Характерният климат на района е умерено-континентален, а естествените прегради спират северните студени въздушни течения и същевременно осигуряват добра проветривост през лятото.